MMM – Mediawijs door Media Maken – Media literacy through Making Media

Expertmeeting

Expertmeeting Mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog

Datum: 12 Maart 2019
Tijdstip: 10.00-13.00
Locatie: Universiteit Utrecht, binnenstad Utrecht
Organisatie: Sanne Sprenger, Koen Leurs, Ena Omerović, Hemmo Bruinenberg

Doelen
Deze expertmeeting heeft als doel partners uit de wetenschap, het onderwijs, het maatschappelijke veld en beleid bij elkaar te brengen, om een inventarisatie van kansen en uitdagingen voor mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog te maken. Tijdens de expertmeeting streven wij ernaar om zowel oog te krijgen voor een mediawijsheid aanpak die gericht is op nieuwkomers in Nederland (zoals bijvoorbeeld mediawijsheid onderwijs binnen internationale schakelklassen), maar ook richten wij ons op het versterken van mediawijsheid voor interculturele dialoog met als doelgroep de bestaande gemeenschap van Nederlandse leerlingen.

Leerlingen van Ithaka Internationale Schakelklassen
creëren nieuwe verhalen op basis van zelfgemaakte foto’s, januari 2017.

 

Over de organisatoren

In ons project Mediawijsheid door Media Maken: Een Sleutel tot Participatie voor Migrantenjongeren?  (MMM) zetten wij in op een visueel georiënteerd begrip van mediawijsheid door middel van media-productie en kritische reflectie  (zie dit filmverslag voor ervaringen van deelnemende leerlingen, dit verslag voor reacties van deelnemende docenten, en deze open access publicatie). Wij werken volgens de principes van co-creatie, participatie, peer feedback (driehoek student – docent – mediawetenschapper) en inclusiviteit. Zo is het lespakket dat wij bijvoorbeeld voor de praktijk van internationale schakelklassen onderwijs ontwikkelen opgesteld in samenwerking met docenten en leerlingen. De expertmeeting is erop gericht dit lopende project te evalueren en mogelijkheden te bespreken om MMM te continueren en op te schalen.

Programma
De expertmeeting zal bestaan uit een combinatie van een keynote met q&a, een presentatie van ons project, een live-testimonial en een muzikale bijdrage van een leerling, alsmede een interactieve brainstorm en match-making sessie.

De keynote zal verzorgd worden door Joke Hermes, lector Media, Cultuur & Burgerschap aan de Hogeschool Inholland. Hermes doet praktijkgericht onderzoek naar interculturele mediawijsheid en inclusieve communicatie.

Financiering

Mediawijs door media maken is gefinancierd middels de Startimpuls Jongeren in een veerkrachtige samenleving (JOIN), binnen de route Veerkrachtige en Zinvolle Samenlevingen van de Nationale Wetenschapsagenda. De expertmeeting is gefinancierd middels zaaigeld van het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk onderzoek (ICON) van het Departement Media en Cultuur (MCW), Universiteit Utrecht. Het doel is een inhoudelijke aanpak en een consortium te vormen ter voorbereiding van een beurs aanvraag voor de Nationale Wetenschapsagenda (verwachte indiendatum juni 2019).

Aanmelding

Voor aanmelden, neem graag contact op met Hemmo Bruinenberg (h.h.c.bruinenberg@uu.nl).

Er is ruimte voor maximaal 40 deelnemers.

Zie voor meer informatie ook https://mmm.sites.uu.nl/