MMM – Mediawijs door Media Maken – Media literacy through Making Media

Nieuws

Expertmeeting Mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog

Expertmeeting Mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog

Datum: 12 Maart 2019
Tijdstip: een dagdeel – wordt nog bekend gemaakt
Locatie: Universiteit Utrecht
Organisatie: Sanne Sprenger, Koen Leurs, Ena Omerović, Hemmo Bruinenberg

Doelen
Deze expertmeeting heeft als doel partners uit de wetenschap, het onderwijs, en maatschappelijk veld en beleid bij elkaar te brengen, om een inventarisatie van kansen en uitdagingen voor mediawijsheid voor migranten en interculturele dialoog te maken.

Tijdens de expertmeeting streven wij ernaar om zowel oog te krijgen voor een mediawijsheid aanpak die gericht is op nieuwkomers in Nederland (zoals bijvoorbeeld mediawijsheid onderwijs binnen internationale schakelklassen), maar ook richten wij ons op het versterken van mediawijsheid voor interculturele dialoog met als doelgroep de bestaande gemeenschap van Nederlandse leerlingen.

Achtergrond
Sociale media en smart-phones zijn voor jonge migranten van cruciaal belang voor toegang tot informatie, identiteitsvorming, transnationale contacten en het aangaan van duurzame verbindingen met een nieuwe samenleving. Voor niet-migranten jongeren in Nederland bieden diezelfde technologieën mogelijkheden om met migrantenjongeren in contact te komen, en een interculturele dialoog aan te gaan. Tijdens de expertmeeting kunnen praktijk ervaringen worden gedeeld uit het werken met beide doelgroepen, in het domein van mediagebruik en mediawijsheid (denk hierbij aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld ‘fake news’/ het gebrek aan vertrouwen in nieuws, complottheorieën; maar ook vraagstukken op het gebied van discriminatie, transnationale contacten, informatie-voorziening in Nederland, surveillance, privacy, identiteitsvorming, relaties)

Blik op de toekomst
Naast het uitwisselen van best practices, bestaande projecten, en uitdagingen voor de toekomst voor betrokken partijen, willen we de expertmeeting aangrijpen om nieuwe samenwerkingen voor de toekomst te creëren. Naar aanleiding van ons project Mediawijsheid door media-maken: een sleutel tot participatie voor migranten jongeren), gefinancieerd als onderdeel van de NWA Route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen – Startimpuls Jongeren in een Veerkrachtige Samenleving (JOIN) – zijn wij voornemens om in 2019 een vervolg aanvraag bij NWA in te dienen. De inzendingsdeadline voor de NWA aanvraag is naar verwachting april 2019.

Over de organisatoren
In ons project Mediawijsheid door Media Maken zetten wij in op een visueel georiënteerd begrip van mediawijsheid door middel van media-productie en kritische reflectie  (zie deze open access publicatie voor meer informatie). Wij werken volgens de principes van co-creatie, participatie, peer feedback (driehoek student – docent – mediawetenschapper) en inclusiviteit. Zo is het lespakket dat wij bijvoorbeeld voor de praktijk van internationale schakelklassen onderwijs ontwikkelen opgesteld in samenwerking met docenten en leerlingen. Deze principes sluiten ook aan op de kernwaarden binnen de NWA-route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen en JOIN.

Dagindeling
De expertmeeting zal bestaan uit een combinatie van een keynote en q&a, pitches van betrokken partijen, een interactieve brainstorm en match-making sessies.

Aanmelding
Voor meer informatie of aanmelden, neem graag contact op met Hemmo Bruinenberg (h.h.c.bruinenberg@uu.nl)